tepnet

TepNet - IRC komande - MemoServ

 

Komande mogu biti u obliku /msg memoserv, /memoserv ili /ms
/msg memoserv help - spisak komandi i opcija dostupnih na serveru

/ms del (nick | kanal) (broj | liste | all) - brisanje jednog ili svih memo poruka ( /ms del 1 ; /ms del all )
/ms info (nick | kanal) - informacije o primljenim porukama nekog nika ili kanala ( /ms info #HNClan)
/ms list (new) - lista svih ili samo novih memo poruka ( /ms list new ) Posle komande list sve poruke su oznacene brojevima
/ms read (broj | last | new) - citanje poruka po broju, zadnje pristigle ili nove ( /ms read last )
/ms send (nick | kanal) tekst_poruke - slanje memo poruke nekom niku ili svima na kanalu ( /ms send Lobanja Kako da udjem na pricaonicu? )
/ms set opcija parametri - konfiguracija pojedinih opcija
/ ms set limit (nick | kanal) broj - ogranicava broj primljenih poruka
/ms set notify (on | logon | new | off) - slanje informacija o primljenoj memo poruci: on - pri konekciji, prijemu i povratku sa away; logon - pri konekciji i povratku sa away; new - pri prijemu
Da bi ste mogli slati i primati oruke preko memoserva, vas nik mora biti registrovan. Ovo vazi i za osobu kojoj saljete poruku. Mozete poslati maksimalan tekst od 250 karaktera...

TepNet IRC Network @ 2011 - 2017