tepneti

TepNet - IRC komande - HostServ

 

Komande su rezervisane za Servis administratore i servis operatore (ircop). Za pomoc kucajte /oper help ili /admin help

/msg hostserv on - aktivira vas vhost (virtuelni ili lazni host) vidljiv komandom /whois
/msg hostserv set <nick> <hostmask> - postavljanje vhosta nekom niku
Ako ircd podnosi promenu identiteta, mozete koristiti komandu: /msg hostserv set <nick> <ident>@<hostmask>
/msg hostserv setall <nick> <hostmask> - konfiguracija vhosta za sve nickove iste grupe
Ako ircd podnosi promenu identiteta kotistite SET <nick> <ident>@<hostmask>
/msg hostserv off - Iskljucuje vam vhost koji koristite i vas IP postaje vidljiv
/msg hostserv del <nick> - brisanje vhosta navedenom niku
/msg hostserv list [<nick>|<vHost>] - lista odgovoarajucih vhost-ova
/msg hostserv group - postavlja vhost aktuelnog nika svima u grupi (sinhronizacija istog vhosta svim nikovima jedne grupe)

TepNet IRC Network @ 2011 - 2017